• odkalenie zásobníkov pohonných hmôt
  • nedeštruktívne skúšky tesnosti (tlakové a ultrazvukové)
  • kontrola tesnosti zvarov
  • revízie elektrických rozvodov
  • revízie protiexpazných poistiek
  • kalibrácia zásobníkov PHM
  • čistenie a odčerpanie havarijných a okapových nádrží
  • oprava výdajných stojanov