• odvoz a spracovanie odpadových vôd (splaškových aj priemyselných)
  • odvoz priemyselných odpadových vôd znečistených chemickými látkami (ťažkých priemyselných odpadových vôd)
  • odvoz a spracovanie tekutých a tuhých priemyselných odpadov
  • odvoz a spracovanie nebezpečných odpadov