• komplexné čistenie, údržba a servis odlučovačov ropných látok (ORL) všetkých typov/dodávateľov
  • čistenie robíme mobilným zariadením na zhodnotenie odpadu (kód spracovania odpadu - voda, kaly - R12)
  • výmena a regenerácia filtrov (sorpčná striž, koalescenčný filter)
  • kontrola funkčnosti zariadenia
  • vedenie prevádzkového poriadku ORL