• čistenie a údržba lapačov tukov mobilným zariadením (odlúčenie vody od tukov na princípe zrážania tukov polymérmi)
  • očistenie vnútorných stien lapolu
  • prečistenie prítoku a odtoku tlakovou vodou (kód spracovania odpadu D9)