Polymérová dezinfekcia Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniume chlorid

Poskytujeme profesionálne služby dezinfekcie s dôrazom na kvalitné a šetrné prostriedky a používanú technológiu. Aktívna látka Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid zabezpečuje účinnú dezinfekciu až na 21 dní.

Polymérová dezinfekcia Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid je vhodná pre:

 • obchodné centrá;
 • fitness centrá;
 • nemocnice;
 • kiná;
 • zariadenia sociálnych služieb (domovy dôchodcov, ...);
 • dopravné prostriedky hromadnej prepravy ľudí (autobusy, električky, ...);
 • festivaly (rôzne hromadné podujatia, ...);
 • administratívne priestory (kancelárie, ...);
 • vzdelávacie inštitúcie (školy, škôlky, ...);
 • logistické sklady;
 • polyfunkčné domy.


Ponúkané druhy dezinfekcie
disiCLEAN PROFI – bio/1433/D16/CCHLP


Disi Clean Profi

Polymérovú dezinfekciu Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammonium chlorid aplikujeme formou studenej hmly dezinfekčného prostriedku.

Foggovanie ako spôsob aplikácie prostriedku

Najzvyčajnejším spôsobom ako najúčinnejšie aplikovať polymérovú dezinfekciu je foggovanie. Foggovanie predstavuje aplikáciu dezinfekcie formou hmly, ktorá vďaka širokému rozptylu jej mikrokvapôčok (častíc), vytvorí povrch, ktorý zabezpečuje dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami. Aplikáciou dezinfekcie foggovaním dosiahneme minimálnu kontamináciu prostredia, v ktorom sa nachádzajú nežiadúce mikroorganizmi. Pomocou foggovania dokážeme výrazne obmedziť riziko šírenia vírusov, baktérií a pliesní v priestoroch bez poškodenia životného prostredia, taktiež aj ľudského organizmu.

Z toho dôvodu je foggovanie najbezpečnejším a najefektívnejším spôsobom pre aplikáciu polymérovej dezinfekcie.

fogovanieKontaktujte nás


TECHNICKÉ ODDELENIE