• čistenie a servis čističiek odpadových vôd
  • odvoz a spracovanie kalov z čističiek
  • likvidácia aktívnych kalov
  • čistenie vyhnívacích nádrží
  • čistenie pieskových nádrží