• čistenie a odčerpanie havarijných nádrží, priemyselných zásobníkov a záchytných vaní
  • vyčistenie retenčných nádrží
  • čistenie hasičských nádrží
  • čistenie okapových záchytných jímok /záchytné vane
  • čistenie prečerpávacích staníc - údržba a servis čerpadiel
  • čistenie sedimentačných žľabov v autoumyvárkach