• domové a bytové odpady
 • vysokotlakové čistenie a frézovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie všetkých typov a tvarov (DN150 - DN3000) s použitím recyklačného kanalizačného vozidla s televíznym monitoringom
 • čistenie dažďových a kanalizačných vpustí
 • oprava/výmena kanalizačných poklopov, roštov, mriežok a košov
 • bezvýkopová nedeštruktívna oprava kanalizačného potrubia
 • čistenie a údržba odvodňovacích žľabovKontaktujte nás

  OBCHODNÉ ODDELENIE

 • Milan Kašný - obchodný riaditeľ
 • E-mail: kasny@aksgroup.sk
 • Telefón: +421 948 114 650


 • Michal Karban - obchodný zástupca
 • E-mail: karban@aksgroup.sk
 • Telefón: +421 948 300 078


 • Obchodný zástupca Žilina
 • E-mail: obchodza@aksgroup.sk
 • Telefón: +421 948 293 600

TECHNICKÉ ODDELENIE