• domové a bytové odpady
  • vysokotlakové čistenie a frézovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie všetkých typov a tvarov (DN150 - DN3000) s použitím recyklačného kanalizačného vozidla s televíznym monitoringom
  • čistenie dažďových a kanalizačných vpustí
  • oprava/výmena kanalizačných poklopov, roštov, mriežok a košov
  • bezvýkopová nedeštruktívna oprava kanalizačného potrubia
  • čistenie a údržba odvodňovacích žľabov